Arculat és grafikai tervezés
Arculat nem csak kezdő vállalkozásoknak!

ÁSZF

Szolgáltatói adatok

Galantusz Grafika Betéti Társaság
2252 Tóalmás, Kossuth Lajos út 59.
Cégjegyzék szám:13-06-069354
Adószám: 20713319-2-43
Közösségi adószám HU20713319
Bankszámlaszám: 10700608-22770206-51100005
IBAN: HU34-1070-0608-2277-0206-5110-0005

Szolgáltatás rendelés folyamata:

Az érdeklődő a honlapon a kapcsolati űrlapon, telefonon vagy e-mailben rendelheti meg a kívánt szolgáltatást, vagy illusztrációkat, illetve kérhet ezeken a csatornákon keresztül bővebb információkat.

Illusztrációk készítése:

Az érdeklődőnek lehetősége van egy próbarajzot kérni tőlünk kötetlen témakörből, vagy az éppen aktuális anyagából.
A próbarajz abban az esetben ingyenes, ha nem kerül felhasználásra az érdeklődőnél. A fel nem használt próbarajz a Cég tulajdonát képezi, amit szabadon felhasználhat.
Ebből a próbarajzból az érdeklődő már el döntheti, hogy a rajz stílusa megfelel-e az elvárásának vagy sem.
A megrendelést csak úgy fogadjuk el, ha az írásban is meg van erősítve!

Arculati elemek és egyéb anyagok

Beletartoznak a:
logó, névjegy, szórólap, plakát, embléma, oklevél, emléklap, CD-DVD borító, levélpapír, pecsét terv, molinó, prospektus, brosúra
A fent felsoroltakból két tervet készítünk vázlatosan és a kiválasztott stílusún dolgozunk tovább.

Honlap tervek

Honlap rendelésnél az ügyfél elküldi a honlappal kapcsolatos információit, ami a következőket szokta tartalmazni:

  • tevékenységi kőr
  • színvilág
  • honlap térkép – milyen menüket szeretne
  • oldal elrendezés
  • szövegek az egyes oldalhoz
  • képek
  • speciális igények – hírlevél funkció, űrlapok, galéria stb

A beérkező adatok alapján kezdjük elkészíteni a honlapot. Amikor a honlap szerkezet kialakult, akkor van lehetősége a megrendelőnek megtekinteni az elkészült oldalakat. Ettől a pontól kezdve akár folyamatosan nyomon követheti az oldal fejlődését és jelezheti észrevételeit.

Nyomdai megrendelések:

A nyomtatást igénylő munkáknál a nyomtatási költséget előre kérjük. Ezt azért tesszük, mert cégünk is nyomdai szolgáltatást rendel meg és tőlünk is előre kérik a nyomtatás árát.
Miért éri meg így is rendelni? Cégünk sok nyomdával tartja a kapcsolatot, éppen ezért a lehető legkedvezőbb árat tudjuk biztosítani a megrendelőinknek, mert mi nagyker áron kapjuk a szolgáltatásaikat.

A megrendelés elkészítésének folyamata:

A megrendelést követően elkezdődik az adatgyűjtés, amit az aktuális munka igényel. Az összegyűjtött információt egyeztetjük a megrendelővel, majd jóváhagyás után elkezdjük az illusztrációk, grafikák, honlapok elkészítését.
A készülő munkákat többször is egyeztetjük a megrendelővel egészen addig, míg a munkát a megrendelő jóvá nem hagyja.
A rajzok esetében a javítások száma korlátlan, de a hatodik javítás után jogunk van új rajzként elkönyvelni vagy lemondani a megrendelést – a gyakorlatban többnyire 2-4 forduló alatt elkészül a kép.

Fizetési feltételek:

A fizetési feltételek megbeszélés tárgyát képezik.
Az alap koncepció szerint lehetősége van az ügyfélnek egyben vagy részletfizetéssel rendezni a számlát az alábbiak szerint:
Az illusztrációk rövid határidő alatt készülnek el, akkor egy összegben kell átutalni a munkadíjunkat.
Hosszabb, de egy hónapnál rövidebb határidő esetén lehetőség van egy összegben kifizetni a munkánkat, vagy folyamatos teljesítés esetén 5 db illusztrációként kérhetjük a számlát.
Az egy hónapnál hosszabb idő esetén, esetleg több hónapig tartó munkánál résszámlákat állítunk ki, vagy havi számlában kérjük kifizetni a fordulónapig elkészült munkáinkat.
Akadhatnak olyan feladatok, amikhez előleget kérnünk. Ilyen esetek a honlapkészítésnél a tárhely és a domain regisztráció, vagy harmadik féltől igénybe vett szolgáltatás ára.

Az elkészült anyag átadása:

Az elkészült anyagot digitalizálva adjuk át FTP-n, vagy e-mailben. A papír alapú rajzok, ha a megrendelő kéri, postai feladás vagy futár által jutnak el, esetleg előzetes egyeztetéssel átvehetőek személyesen irodánkban. A szállítási költséget a megrendelő állja.

Szerződés megszűnése:

A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. A felek között létrejött szerződésteljesítés nélkül is megszűnhet:
közös megegyezésével,

  • a Megrendelő elállásával vagy felmondásával,
  • a Szolgáltató felmondásával vagy elállásával.
  • Amennyiben a Megrendelő az általános elállási jogát (nem a Tervező szerződésszegéséből eredően érvényesített elállási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Szolgáltatónak a felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni.

Szerzői jogok alkalmazása:

A szolgáltató – amennyiben erről Megrendelő külön nem rendelkezik – az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja.
Szerzői jogok: A szolgáltató által készített munkák szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Szolgáltató. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg.
A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az a Tervező tulajdona és nem képezi az egyes megrendelések tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi.
Tulajdonjog: A Tervező a szerződés teljesítése során leszállított képi állomány feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyes megrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő a vállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg.

Titoktartás, adatvédelem:

Szerződő felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik szerződő felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá.
Szerződő felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik szerződő felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékeken a jelen szerződés szerint nem tüntetik fel a Tervezőt. 

Jelen ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről - 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről
1959 évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető kérdéseiről